Regulamin Świadczenia Usług - Kursy Programowania CodeHub.pl

I. Definicje

 1. Organizator: CodeHub.pl, Grzegorz Sokołowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Sokołowski ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
  NIP: 8512995616, REGON: 321347100
 2. Zgłaszający – osoba wyrażająca chęć skorzystania z usług Organizatora.
 3. Uczestnik – osoba bezpośrednio korzystająca z zajęć oferowanych przez Organizatora
 4. Prowadzący – wykwalifikowana osoba prowadząca zajęcia
 5. Strona - www.codehub.pl
 6. Kurs (Kursy) – kurs on-line, których twórcą jest Sprzedawca,
 7. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem codehub.pl/regulamin
 8. Operator Płatności – HotPay, EPŁATNOŚCI Sp z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. 27-stycznia 9, Andrychów, 34-120. KRS: 0000655383, Nip: 5512627897, REGON: 36616517000000.
 9. Administrator Danych / Usługodawca-  Grzegorz Sokołowski Świeradowska 47, Warszawa, 02-662 NIP: 851299516, REGON: 321347100, mail: [email protected]

 II. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta w Sklepie. 
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia

 IV. Zawieranie Umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk "Kup Kurs",
  2. w przypadku braku konta wypełnić formularz, podając dane niezbędne do założenia konta. Założenie konta wymaga dobrowolnej akceptacji regulaminu,
  3. w przypadku posiadania konta zalogować się,
  4. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk "Następny Krok" i wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. W przypadku wyboru płatności kartą skorzysta z usług Operatora Kart Płatniczych.
  7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w podczas zakładania konta.
  8. Po dokonaniu zakupu Zamawiający otrzyma nielimitowany w czasie dostęp do materiałów do nauki w formie treści, przykładów, zadań, ćwiczeń, testów gdzie niektóre materiały będą dostępne lub odblokowane dopiero po pomyślnym i samodzielnym rozwiązaniu testów, a także pomoc ze strony Mentorów przy problemach z treściami jak i zadaniami do rozwiązania w ciągu 5 dni roboczych (zwykle jest to 1 dzień roboczy) poza sytuacjami, gdy: - Upłyną trzy miesiące od zakupu Kursu, w tej sytuacji pomoc z wyjaśnieniem treści oraz sprawdzanie zadań i projektów przez Mentora jest nieobowiązkowa i dobrowolna

 

V. Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że Szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Szkolenia i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.

VI. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowychjest Grzegorz Sokołowski z siedzibą ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 8512995616, REGON 321347100
 2. Przy zawieraniu umowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług i każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres [email protected]

VIII. Ochrona praw autorskich i innych praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały prezentowane Kursantom, jak również wygląd i treść Serwisu, objęte są prawami autorskimi i stanowią własność Organizatora. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, używanie jakiejkolwiek części kodu, a także elementów wyglądu strony bez pisemnej zgody Organizatora.
 2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google polityka prywatności Google i regulamin Google.

logo

Copyright © 2021 CodeHub.pl