Struktura arkusza i skoroszytu

Pliki programu Microsoft Excel, nazywa się skoroszytami. Skoroszyt może składać się z jednego lub kilku arkuszy roboczych, ich liczbę ustalaa użytkownik. Arkusz jest podzielony na kolumny i wiersze, które są odpowiednio nazwane: kolumny kolejnymi literami alfabetu (A, B, C, D,... Z, AA, AB, AC), wiersze kolejnymi liczbami (1, 2, 3, ..., 65536).

CodeHub Excel Podstawowym elementem arkusza jest komórka, której niepowtarzalny adres powstaje z połączenia nazwy kolumny i wiersza, na przecięciu których się ona znajduje.


© 2020 CodeHub.pl